Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SB211D
Förkunskapskrav: Fjärranalys och GIS-analys i land management, 7,5 hp, eller en kandidat/högskoleingenjörsexamen i geomatikrelaterat område, eller motsvarande (t.ex. relevanta kurser i fotogrammetri och GIS).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV