Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EE470D
Förkunskapskrav: Minst 60 hp av innehållet i Masterprogrammet i elektronik skall vara slutfört innan examensarbetet får påbörjas. Dessutom skall sådana kurser på avancerad nivå som är relevanta för examensarbetets genomförande vara slutförda.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV