Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EE430D
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande kurser Trådlösa sensornätverk, Statistisk signalbehandling and Modulation och kodning samt dess förkunskapskurser.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV