Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:ST010A
Förkunskapskrav: Ma D eller Matematik 3 c (Områdesbehörighet 8/A8)Undantag ges för Fy B eller Fysik 2 och Ke A eller Kemi 1
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV