Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SB250A
Förkunskapskrav: En B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 4 med undantag för Sh A och Ma C, alt Sh 1 och Matematik 3b/3c).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV