Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:ETG302
Förkunskapskrav: Matematik för Ingenjörer 15 hp, Grundläggande termodynamik 7,5 hp, Grundläggande strömningslära 7,5 hp eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV