Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:ETG700
Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighetskrav skall godkända resultat av minst 130 hp ingå, varav 75hp i huvudämnet energisystem samt 7,5 hp matematik.För inriktningen på examensarbetet skall nödvändiga kurser vara avklarade. Examinatorn avgör i varje... Läs mer
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV