Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HME00E
Förkunskapskrav: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp med Medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne (120 hp). Minst 7,5 hp Organisationskommunikation skall ingå på valfri nivå.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV