Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi

Högskolan i Jönköping

Längd: 180
Typ: Program
Nivå: Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen: Kandidatexamen,Biomedicinsk analytikerexamen
Programkod: HGBAN
Typ av huvudman: Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

Beskrivning

Högskolan i Jönköping

Gjuterig. 5 Högskoleområdet
55318  Jönköping
Sverige
www.hj.se