Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FHA005
Förkunskapskrav: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp ifolkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden ellermotsvarande utländsk examen
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV