Längd:300 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Ämneslärarexamen
Programkod:LGÄYY
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A. Eller: Samhällskunskap 1b /1a1+1a2, Historia 1b / 1a1+1a2
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV