Längd:45 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:RVU502
Förkunskapskrav: Behörig är den som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i religionskunskap åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig samt bifogar intyg om godkännande från skolhuvudman.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV