Längd:210 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Förskollärarexamen
Programkod:LGFÖY
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet +Engelska A, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.Eller:Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV