Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:KEG001
Förkunskapskrav: Ma C och Sh A eller Matematik 3b/3c och Samhällskunskap 1b alt. Samhällskunskap 1a1+1a2 (Områdesbehörighet 3/A3 med undantag för Nk B/Naturkunskap 2) .
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV