Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - fördjupning kör

Kungliga Musikhögskolan

Längd:300 - 330 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Lärarexamen
Programkod:LÄGY1
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: Godkända antagningsprov + områdesbehörighet A6c eller 6c enligt HSVFS 2011:10.
Fråga SYV