Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SAA010
Förkunskapskrav: Examen inom socialvetenskapligt ämnesområde omfattande minst 180 hp
  • Video
  • Bilder

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV