Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SB295C
Förkunskapskrav: Godkända kurser om 120 hp, varav minst 75 hp i geografi. Minst 7,5 hp på B-nivå i både samhälls- respektive naturgeografi. Godkända kurser som är av stor betydelse för examensarbetets genomförande, dvs. Vetenskaplig teori och skrivande 7,5 hp samt... Läs mer
  • Video
  • Bilder

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV