Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FID49A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, nutrition, idrott eller motsvarande som inkluderar minst 15 hp i humanbiologi eller motsvarande.

Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

Lidingövägen 1
Box 5626
11486  Stockholm
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV