Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolan i Gävle

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BIG501
Förkunskapskrav: Utbildningsvetenskaplig kärna, 30 hp, Fördjupad matematikinlärning, 15 hp eller motsvarande samt godkänd verksamhetsförlagd utbildning.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Fråga SYV