Längd:120 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Masterexamen
Programkod:RAREM
Förkunskapskrav: - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng- 90 högskolepoäng inom huvudområdet religionsvetenskap* *Vissa närbesläktade huvudområden kan, utöver religionsvetenskap, bedömas behörighetsgivande
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV