Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EEG503
Förkunskapskrav: Kandidatexamen i elektronik, elektroteknik eller motsvarande kompetens.ellerKunskaper motsvarande kursen Signaler och system 15 hp samt dess förkunskapskurser.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV