Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FYG500
Förkunskapskrav: Kandidatexamen med huvudområde elektroteknik eller 30 hp fysik och 30 hp matematik eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV