Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:UKG510
Förkunskapskrav: Utbildningsvetenskaplig kärna ett och två inom yrkeslärarprogrammet. Samtliga i utbildningen föregående moment/kurser av verksamhetsförlagd utbildning skall vara godkända.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV