Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FHA006
Förkunskapskrav: Avlagd examen om minst 180 hp inom hälsovetenskapliga områden, folkhälsovetenskap, beteendevetenskap, samhällsvetenskap, socialt arbete, pedagogik, omvårdnad eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV