Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MAG324
Förkunskapskrav: Utbildningsvetenskaplig kärna 1, 30 hp i grundlärarprogrammet och antagen till grundlärarprogrammet termin 3 eller avslutad/påbörjad lärarutbildning och 15 hp matematik
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV