Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:OMG309
Förkunskapskrav: Omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap 75 hp varav 15 hp forskningsmetodik i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap på grundnivå.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV