Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:NIG500
Förkunskapskrav: Verksamhetsförlagd utbildning i matematik med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp
  • Video
  • Bilder

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV