Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6

Högskolan i Gävle

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:NIG500
Förkunskapskrav: Verksamhetsförlagd utbildning i matematik med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Fråga SYV