Längd:6 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:IEA009
Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp i industriell ekonomi eller motsvarande varav minst 15 högskolepoäng i statistik och kvalitetsstyrning eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV