Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:RVA701
Förkunskapskrav: Religionsvetenskap (1-30), Religionsvetenskap (31-60) 30 hp och Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet (61-90) 30 hp eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV