Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SAA021
Förkunskapskrav: Akademisk yrkesexamen inom relevant område alternativt 180 hp godkända kursfordringar inom socionomprogrammet.Kursen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med barn inom området socialt arbete, hälso- och sjukvård samt skola.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV