Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DPG002
Förkunskapskrav: Examen som lärare, fritidspedagog, socionom eller konstnärlig examen inrikting mot scenisk gestaltning. Vid pågående utbildning kan dispens ansökas. Alternativt dokumenterad yrkeslivserfarenhet från ovan nämnda yrken om minst 1 år samt intyg från... Läs mer
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV