Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DIA700
Förkunskapskrav: Didaktik på grundnivå om minst 90 hp eller motsvarande, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV