Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:OM141E
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För tillträde till termin 4 skall alla kurser motsvarande första året på sjuksköterskeutbildningen vara godkända.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV