Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SBA002
Förkunskapskrav: Kandidatexamen i ett till geovetenskap närliggande område, eller motsvarande (t.ex. lämpliga kurser eller motsvarande i lantmäteri, GIS och fjärranalys, databehandling).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV