Längd:6 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:ETA321
Förkunskapskrav: Energiresurser 6 hp, Hållbara städer 6 hp och Byggnadens energisystem, 6 hp, eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV