Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MA015B
Förkunskapskrav: Matematik för ingenjörer 10p (7,5 hp)eller Linjär algebra 5p (7,5 hp)eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV