Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Specialistsjuksköterskeexamen
Programkod:VASPS
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, samt särskild behörighet: -Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande -Kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande -Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande... Läs mer
Fråga SYV