Längd:120 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Masterexamen
Programkod:SASK2
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -Minst 90 högskolepoäng i huvudområdet statsvetenskap inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande -Svenska B och Engelska A eller... Läs mer
Fråga SYV