Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Specialistsjuksköterskeprogrammet - Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Uppsala universitet

Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Specialistsjuksköterskeexamen
Programkod:MSJ2Y
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med... Läs mer
  • Om utbildningen
Fråga SYV