Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Psykoterapeutprogrammet

Uppsala universitet

Längd:90 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Psykoterapeutexamen
Programkod:SPT2Y
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 1. Förkunskaper från universitet/högskola eller motsvarande: Erforderliga teoretiska förkunskaper har den som erhållit läkar-, psykolog- eller socionomexamen om minst 180 högskolepoäng eller annan motsvarande människovårdande yrkesexamen; genomgått... Läs mer
  • Om utbildningen
Fråga SYV