Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Magisterexamen
Programkod:TAMTA
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen med huvudområdet maskinteknik eller Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik. Engelska B.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV