Längd:75 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Specialistsjuksköterskeexamen
Programkod:OMADS
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För tillträde till utbildningsprogrammet krävs: Alt.1: Kandidatexamen om 180 högskolepoäng inom vårdvetenskap/omvårdnad, ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska med svensk legitimation. Alt 2: Sjuksköterskeexamen,... Läs mer
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV