Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Masterprogram i strategisk fysisk planering

Blekinge Tekniska Högskola

Längd:120 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Masterexamen
Programkod:FMASF
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen 180 hp där minst 30 hp planering ingår, alternativt kandidatexamen 180hp och därutöver 30 hp planering eller motsvarande.
Fråga SYV