Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HTSR25
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande inom huvudområdena hälsa och vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete, pedagogik eller motsvarande.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV