Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:2XN501
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 60hp i ett naturvetenskapligt ämnesområde.
  • Om utbildningen
Fråga SYV