Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HI1002
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV