Längd:180 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Kandidatexamen
Programkod:NGBFT
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 13). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A13).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV