Längd:180 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Kandidatexamen
Programkod:NGNTM
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik C, Naturkunskap B (alt. Biologi A, Fysik A, Kemi A) (områdesbehörighet 3). Eller: Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2 (områdesbehörighet A3).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV