Längd:300 hp
Typ:Program
Nivå:grundavancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Ämneslärarexamen
Programkod:LAY16
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A (områdesbehörighet 6c). Eller: Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskapå 1a1 + 1a2, Historia 1b alternativt Historia 1a1 + 1a2, (områdesbehörighet A6c).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV