Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FH4001
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Folkhälsovetenskap 30 hp eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV